آرشیو: کلیپ ها

Cupia1

سخنرانی دبیر کاپیا در ستاد ساماندهی امور جوانان(استانداری) – اردیبشهت ۹۵

در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان که در دفتر استاندار و در اردیبهشت ۹۵ برگزار شد، دبیر کانون پیشگامان اندیشه(کاپیا) با ارائه گزارش عملکرد کانون، از برخی دستاورد ها و مشکلات پیش روی مسابقات بازی های رایانه ای کاپیا گفت و از مسئولین درخواست همکاری کرد.

این جلسه از شبکه هامون نیز پخش شد (برنامه گفتگوی جوان)

دانلود کلیپ (۶ دقیقه) – ۲۹ مگابایت