rubik

  • مشاهده قوانین مسابقات(کلیک کنید)

ثبت نام در مسابقات روبیک

  • اطلاعات فردی

  • لطفاً یک مقدار بین 1325 و 1391 را وارد نمایید .
  • اطلاعات تماس

    انتخاب این گزینه به این معناست که شما تمامی قوانین شرکت در مسابقات را مطاله کرده اید و با آگاهی از قوانین و پذیرفتن آنها در مسابقات شرکت خواهید کرد جهت مطالعه قوانین از منوی سایت و گزینه مسابقات استفاده کنید
  • تایید اطلاعات و پرداخت

  • قیمت: 10,000 تومان