تغییر زمان برگزاری مسابقات فیفا و بازی های فکری

مسابقات فیفا در تاریخ ۳ اسفند برگزارخواهد شد

همچنین مسابقات بازی های فکری به دلیل همزمانی با انتخابات مجلس، در تاریخ ۹ اسفند برگزار خواهد شد