در صورت عضویت می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید:

در صورت عضویت می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید:

+ دریافت سَمَن کارت (مورد تایید وزارت ورزش و جوانان)

+ حضور درتمامی  همایش ها، مجامع عمومی و برنامه ها

+ دوره ها و کارگاه های آموزشی (امکان دریافت تخفیف ویژه دوره های آموزشی و یا حضور رایگان کارگاه های آموزشی رایانه،اینترنت،طراحی وب،…)

+ ورزش الکترونیک و برنامه های اوقات فراغت
– دریافت تخفیف ویژه در گیم سنترهای کاپیا و نمایندگی ها
– عضویت در کلَن کاپیا
– عضویت در تیم های ورزش الکترونیک کاپیا
– دریافت سهمیه اعزام به مسابقات استانی و کشوری و دریافت  تخفیف ورودی مسابقات کاپیا
– امکان حضور درویژه  برنامه های اوقات فراغت  کاپیا (فوتسال، فوتبال دستی، دورهمی ها،…)